View Product detail

Infomation Product

Name Product: Tôm viên Hai Thanh 

Packing:

Qui cách đóng gói:"10g/cái x 25cái/túi, 250g/túi 40 túi/thùng" 

Buy Contact Us

Other Products